facebooktwittermail

Viltet tar tallplantorna efter branden

Viltet går hårt åt de planterade tallarna på brandområdet i Västmanland. Enligt Skogsstyrelsen har var femte planta fått toppskottet avbetat det senaste året.

För att få en bild av betesskadorna har Skogsstyrelsen inventerat föryngringarna efter branden i Västmanland. Total brann knappt 14 000 hektar och av det ska 4 000 hektar återbeskogas. På 3 000 hektar har föryngringsåtgärder gjorts till en kostnad av cirka 40 miljoner kronor. Det mesta återbeskogas med tall, halva arealen med frösådd och halva med plantering. Skogstyrelsens inventering gäller planteringar från 2015 och 2016 och visar att 20 procent av plantorna fått sina toppskott avbetade av hjortdjur, en fördubbling jämfört med föregående år.

Föryngrat för 40 miljoner

– Fortsätter skadorna så här år efter år blir det stora problem, och som markägare kan det inte vara roligt att få planteringarna betade på det här sättet, säger Göran Hagerfors på Skogsstyrelsen.

Samtidigt kommer betestrycket inte som någon stor överraskning.

– Vi har ju befarat att området skulle vara intressant för hjortdjur, både älg, kronhjort och rådjur, under de kommande åren.

Lite mer överraskande är kanske att tallplantorna drabbas så hårt, tillgången på annat bete i form av lövsly är mycket riklig. På de inventerade ytorna har Skogsstyrelsen räknat till 16 000 plantor per hektar, varav 4 000 sälg. Det verkar motsäga teorierna om att en ökad lövandel kan minska betestrycket på tall.

Gott om löv

– Nej, i det här läget verkar det inte hjälpa med en hög lövandel. Men djuren äter ju annat också. I fjol inventerade vi markris, som ljung, blåbär med mera. Då var marktäckningen 1-2 procent, i år är det lite mer. Kanske är tallplantorna det enda alternativet till löv.

För att minska skadorna efterlyser Matts Rolander, viltsamordnare vid Skogsstyrelsen, nu kraftfulla åtgärder:

"Samarbete och tät dialog mellan främst markägare och jägare är enda vägen framåt. För att få effekt behöver hjortdjursförvaltningen i ett större område än bara brandområdet involveras", säger han i en kommentar.

Ställer in älgjakt

Men det kanske inte blir det lättaste: I det angränsande älgförvaltningsområdet Gunnilbo kommer älgjakten i år att helt ställas in på 30 000 hektar, skriver tidningen Svensk Jakt. Orsaken är att vargbeståndet är bland de tätaste i Sverige vilket tär hårt på älgstammen. Jägarna vill nu öka antalet älgar och skär därför ned på jakten.

"Jägarna har dragit rejält i handbromsen, men frågan är om det räcker. Med ett så högt vargtryck kanske det inte hjälper, vi kan ha en situation där älgstammen trots åtgärderna minskar", säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Västmanland, till Svensk Jakt.