facebooktwittermail d

Viltet betade ned hela Brunnbys rapsodling

Brunnby

Demonstrationen av höstraps på Brunnby lantbrukardagar blev inte som planerad då hela odlingen förstördes av vilt. Lärdomen blev att tidig sådd kan ge bättre möjlighet att kompensera för betesskador.