facebooktwittermail

Viltet betade ned hela Brunnbys rapsodling

Brunnby

Demonstrationen av höstraps på Brunnby lantbrukardagar blev inte som planerad då hela odlingen förstördes av vilt. Lärdomen blev att tidig sådd kan ge bättre möjlighet att kompensera för betesskador.

Brunnby lantbrukardagar 2021. Gunnar Cederberg från Hushållningssällskapet visar upp odlingen av raps. Två besökares ryggtavlor syns i bild.
Gunnar Cederberg, växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapet i Uppsala berättar om missödena och resultaten för demoodlingen av raps. FOTO: MIA MARTELLEUR

Demoodlingen ”Såtid och utsädesmängd i höstraps” på Brunnby lantbrukardagar var tänkt att jämföra två olika höstrapssorter sådda vid tre såtidpunkter, med varierande utsädesmängd. Men odlingen tog en annan vändning när dovhjortar betade av samtliga plantor.