facebooktwittermail d

"Vilseledande och misskrediterande"

Svensk Mjölks advokat om Oatlys helsidesannonser.

På onsdagen inleddes huvudförhandlingarna i Marknadsdomstolen i Stockholm, där parterna möts efter ett år av intensiv skriftväxling.

– Det är hemskt att Oatly fortsätter med de här påståendena trots att Marknadsdomstolen i ett tidigare interimistiskt beslut har visat att påståendena är vilseledande och misskrediterande, säger Svensk Mjölks advokat, Katarina Ladenfors, under en paus till ATL om motpartens stora annonser i dagspressen.

Drabbar bonden

– Oatly förmedlar bilden av en kamp mellan den stora jätten och det lilla företaget. Samtidigt köper man helsidor i dagstidningarna. Det här drabbar den enskilde bonden som redan har det tufft av andra och politiska skäl, fortsätter Katarina Ladenfors.

Svensk Mjölks grundinställning är att Oatlys påståenden nedvärderar och förlöjligar mjölkprodukter och att de därför är vilseledande och misskrediterande. Föreningen hävdar vidare att påståendena strider mot god marknadsföringssed och att påverkan på mottagaren innebär att de är otillbörliga.

– Oatly säger direkt och indirekt att mjölk och mjölkprodukter är något dåligt för människor. Vi vill tvärtom visa att det är bra, säger Katarina Ladenfors.

Lovprisande i reklamen

Svensk Mjölk har som vittne kallat den danske forskaren och professorn Arne Astrup, som ska uttala sig om mjölk respektive havre ur nutritionssynpunkt. Vittne är också LRF Mjölks chef, Jonas Carlberg, som under onsdagseftermiddagen kommer att höras om mjölk- och mjölkproduktion i ett miljöperspektiv och om hur Oatlys reklam har påverkat konsumenternas uppfattning.

Oatly bestrider samtliga yrkanden från Svensk Mjölk. I domstolen framhöll bolagets juridiska ombud inledningsvis att reklamkommunikationen är i överensstämmelse med det allmänna tonläget på marknaden liksom att det finns utrymme för överdrifter och lovprisande i reklamen.

Vill få uppmärksamhet

Oatlys styrelseordförande Anna Malm Bernsten är på plats vid förhandlingarna. Till ATL säger hon att företaget aldrig har haft för avsikt att misskreditera mjölk. Reklamen är ett sätt att få uppmärksamhet för havreprodukterna och de påståenden som har gjorts är relevanta, anser hon.

– Vi har ingenting emot vare sig mjölk eller bönder, utan vill lyfta fram svensk havre. På pappret är det här en diskussion om yttrandefrihet i reklamrummet. För oss är ambitionen att nå ut till en bredare allmänhet så att människor kan göra medvetna val för bättre hälsa och miljö, säger Anna Malm Bernsten.

 

RELATERAT: Oatlys attack i dagstidningarna  –– Hela historien - det här har hänt