facebooktwittermail d

Villabygge på jordbruksmark stoppas

Uddevalla kommun godkände villaplaner i Forshälla – men villorna var tänkta att byggas på god jordbruksmark, till såväl LRF:s som tidigare markägares förtret. Nu ger länsstyrelsen LRF rätt och upphäver kommunens beslut, skriver tidningen Bohusläningen.

Länsstyrelsen upphäver nu kommunens detaljplan innehållande tio villabyggen på prima jordbruksmark.

– Vi är stolta, säger Nils Mellin, LRF-bas i Uddevallas kommungrupp, till Bohusläningen.

Beslutet glädjer även den tidigare markägaren som sålde marken till en granne, i tron att den skulle fortsätta vara jordbruksmark.

– Jag läste i översiktsplanen för området att detta är en öppen sammanhängande åkermark som inte bör bebyggas och utgick ifrån den, säger han.

LRF överklagade

När kommunen godkände bygget av villorna på marken vände han sig till LRF, som i sin tur överklagade den detaljplan som utarbetats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun.

Länsstyrelsen skriver bland annat i sitt beslut att "länsstyrelsen anser att handlingarna i ärendet ger stöd för att marken är lämpad för jordbruksproduktion" och att det "inte framgår av planhandlingarna att marken är mest lämpad för bebyggelse".

– Det här är ett förståndigt beslut. Här handlar det om en mark som är sammanhängande med många hektar god jordbruksmark utmed kusten. Dessutom är det inte svårt för exploatören att hitta alternativ mark att bygga på och som inte går ut över den goda marken, säger Nils Mellin till Bohusläningen.