facebooktwittermail d

Vill underlätta för svenskt kött

Motiven till svenska djurskyddskrav borde kunna lyftas in i förfrågningsunderlagen när kommunerna ska handla upp livsmedel. Det föreslår Liselott Hansson Malmsten, landsbygdsutvecklare i Orsa och Mora kommuner, i ett brev till regeringen.

Hon har reagerat på den senaste tidens uppmärksammade livsmedelsupphandlingar i Dalarna, där lokala producenter blivit snuvade av stora grossister.

Förvaltningsrätten har vid flera överprövningar konstaterat att svenska förfrågningsunderlag innehåller högre djurskyddskrav än de som uppställts enligt EU: s miniminivå, konstaterar hon.

Orättvist


- Tror inte jordbruksministern att de svenska bönderna upplever det som väldigt orättvist att Sverige å ena sidan har strängare djurskydd och också kontroller när å andra sidan köttet från djur med strängare djurskydd inte kan användas som krav i en Iivsmedelsupphandling, undrar brevskrivaren.

Liselott Hansson Malmsten föreslår också att motiven till att djuren ska vara uppfödda enligt svensk djurskyddslagstiftning ska lyftas in i förfrågningsunderlagen och undrar hur jordbruksminister Eskil Erlandsson ställer sig till det.ATL.nu