facebooktwittermail d

Vill slippa skylta för kamera i skogen

Länsstyrelsen i Dalarna vill slippa sätta upp varningsskyltar vid viltkameror som ska gång fånga rovdjur i skogen.

Länsstyrelsen har fått tillstånd för 75 kameror som ska övervaka rovdjur i Dalarna fram till 2020. Men villkoret är att man måste sätta upp varningsskyltar för kameraövervakningen på alla platser utom vid lyor och bon som är sekretesskyddade.

Länsstyrelsen har inget emot att sätta upp skyltar vid tamdjurshägn.

– Runt hägn rör det sig väldigt mycket människor särskilt när det har varit ett angrepp, och då är det stor risk att man fastnar på bild, säger Björn Forsberg som är chef för Naturvårdsenheten på länsstyrelsen.

Men i skogen vill alltså länsstyrelsen slippa skylta, och tycker det räcker med att de direkt raderar alla bilder på eventuella människor. För varningsskyltar kan leda till problemen.

Skrämmer viltet

Dels kan varningsskyltar skrämma viltet så att det undviker kameran.

– Sätt man upp en ny skylt i skogen så fungerar det lite som lapptyg, det skrämmer faktiskt viltet.

Dels visar varningsskyltarna människor var kamerorna finns.

– Det finns en risk för sabotage. Antingen av utrustningen eller av inventeringen genom att gå runt och väsnas och se till att vi inte får något på bild. Det har vi varit med om tidigare.