facebooktwittermail

Vill skydda 9 000 hektar skog – beräknas kosta 1,5 miljarder

För att skydda svampar i kalkbarrskog vill Länsstyrelsen i Jämtland stoppa storskaligt skogsbruk på mer än 9 000 hektar.

– För enskilda skogsägare kan det innebära att framtida generationer inte får någon utkomst av skogen, säger Jonas Nilsson, medlemschef Norra skog – som dock ser möjligheter till anpassade skötselmetoder.

Kalkbarrskog i Rödde naturreservat, Krokom, Jämtland.
Kalkbarrskog är barrträdsdominerade skogar som uppkommit genom naturlig föryngring på kalkrik mark eller annan mark med hög halt av baskatjoner. I Jämtland vill nu länsstyrelsen skydda mer än 9000 hektar kalkbarrskog. Bilden visar kalkbarrskog i Rödde naturreservat, Krokom, Jämtland. FOTO: LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLAND

Kalkbarrskogen är lätt att missa, även för kunniga som är ute gör bedömningar av naturvärden. Skogen ser ofta ut som en vanlig produktionsskog av gran eller tall.