facebooktwittermail d

Vill skydda 9 000 hektar skog – beräknas kosta 1,5 miljarder

För att skydda svampar i kalkbarrskog vill Länsstyrelsen i Jämtland stoppa storskaligt skogsbruk på mer än 9 000 hektar.

– För enskilda skogsägare kan det innebära att framtida generationer inte får någon utkomst av skogen, säger Jonas Nilsson, medlemschef Norra skog – som dock ser möjligheter till anpassade skötselmetoder.