facebooktwittermail d

Vill se ökat fokus på vardagsbrotten

Hälften av dieselstölderna anmäls aldrig, enligt en enkät som Maskinentreprenörerna genomfört bland sina medlemmar.

Maskinentreprenörerna drar i gång en samarbetsgrupp för att få ner antalet dieselstölder.
Maskinentreprenörerna drar i gång en samarbetsgrupp för att få ner antalet dieselstölder. FOTO: JOHN THORNER

Hälften av Maskinentreprenörernas 3 900 medlemsföretag drabbades av dieselstölder 2016, framkom det under ME:s seminarium i Almedalen, Visby.

Av dessa var det bara hälften som orkade anmäla stölden.

– Vilket betyder att det finns ett stort mörkertal. Vi vill att våra företag ska anmäla varje stöld, men det finns en uppgivenhet över att inget händer när de anmäler. Problemet är att polisen inte prioriterar vardagsbrotten. Enligt deras egna siffror är uppklaringsgraden lägre än två procent och då är det lättare för företagaren att knyta näven istället för att anmäla, säger ME:s vd Hampus Mobärg.

Stort samhällsproblem

Av de som drabbats av stöld har var tredje utsatts för sex stölder eller fler.

– Vi visste att drivmedelsstölder är ett stort samhällsproblem, men det är ännu värre än vi trodde. Det krävs ett ökat fokus på vardagsbrott, annars minskar förtroendet för rättssamhällets funktioner, säger Hampus Mobärg.

Under seminariet konstaterade Magnus Sjöndin från Polisens Underrättelsegrupp Gotland att om inte stölderna anmäls är det svårt att agera på dem. Straffen är också så låga för vardagsbrott att de blir svåra att följa upp, menade Magnus Sjöndin.

Vill ha samarbetsgrupp

Vid seminariet lanserade ME:s vd Hampe Mobärg bildandet av en bred samarbetsgrupp för en mer effektiv bekämpning av stölder. Gruppen föreslås bestå av branschorganisationer, politiska beslutsfattare på olika nivåer, leverantörer av drivmedel och fordon samt andra berörda.

Arbetet beräknas inledas hösten 2017.

PREMIUM Gustafs fräcka knep mot buset

LÄS OCKSÅ Inrikesminister Anders Ygeman om dieselstölderna