facebooktwittermail d

”Skjut fler gäss – och servera köttet på äldreboenden”

Gäss orsakar betydande ekonomiska förluster i lantbruket. Inför allmän jakttid för vitkindade gäss i de områden i Sverige där arten är vanligt förekommande. Det skriver gruppledaren för Centerpartiet i Stockholms stad Jonas Naddebo i en debattartikel.

Vitkindade gäss vid Vombs ängar i Skåne.
Vitkindade gäss vid Vombs ängar i Skåne. FOTO: STEINAR MYHR/TT NYHETSBYRÅN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Europas gåspopulationer har ökat betydligt och fortsätter att växa. Detta kan till stor del tillskrivas EU:s jordbrukspolitik. I Sverige har både grågäss och vitkindade gäss gynnats av det moderna jordbrukslandskapet och deras antal har ökat avsevärt, vilket har medfört en rad problem.

För lantbrukare som odlar spannmål innebär närvaron av hundratals eller tusentals gäss som söker föda på åkrarna betydande ekonomiska förluster. I städer som Stockholm förorenar gässen stränder, parker och försämrar vattenkvaliteten vid strandbaden. För stora populationer påverkar också flygsäkerheten och kollisioner mellan gäss och flygplan har orsakat olyckor.

Dessutom hotar för många gäss våra ekosystem då de överbetar vissa sjöar, vilket leder till förlust av viktiga vassbestånd.

Centerpartiet i Stockholm vill se en ökad jakt på gäss för att minska de växande populationerna. Vi vill införa allmän jakttid för vitkindade gäss i de områden i Sverige där arten är vanligt förekommande. Dessutom bör lagstiftningen underlätta möjligheterna att skyddsjaga grågäss, kanadagäss och vitkindade gäss på enskilt initiativ när dessa arter utgör en sanitär olägenhet.

Ytterligare en viktig åtgärd är att Sveriges kommuner bör servera mer viltkött i sina verksamheter. Viltkött är klimatsmart, näringsrikt och fritt från antibiotika och tillsatser.

Genom att inkludera gåskött på menyn kan efterfrågan och status för denna utmärkta råvara öka, vilket i sin tur ger incitament för jägare att jaga gäss. En sådan utveckling skulle gynna den biologiska mångfalden, bidra till klimatet, lösa problem med förorenade stränder och ge större skördar för svenska lantbrukare. På sikt skulle det också främja självförsörjning i Sverige och ge konsumenterna möjlighet att välja mer närproducerade råvaror.

Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad och distriktsordförande. FOTO: HENRIK JUHLIN

I Stockholm har Centerpartiet dock stött på oväntat motstånd mot förslaget. Miljöförvaltningen, med ett miljöpartistiskt borgarråd som högst ansvarig, visar på allvarliga kunskapsbrister när det gäller viltförvaltning och hantering av viltkött. De hävdar bland annat att "minst hälften" av köttet från en fälld gås måste kasseras på grund av skottskador och att jakttiden för gäss äger rum "sent på hösten när det är lägre temperatur som är gynnsam för köttet". Den som är det minsta insatt vet dock att inget av detta är sant.

Den allmänna jakttiden i Sverige bestäms främst utifrån fåglarnas häckningsperiod. För grågäss och kanadagäss börjar jakten redan den 11 augusti, alltså fortfarande under sommaren. Vilket inte hindrar jägare från att tillvarata den fina råvara fåglarna utgör idag. Några omfattande skottskador är det heller inte frågan om när jakten är korrekt och etiskt utförd.

Än värre är att finansborgarrådet Karin Wanngård (S), som är stadens högst styrande politiker, refererar till sina egna matpreferenser och kommenterar förslaget med att hon tycker att det låter äckligt att äta gåskött.

Detta kan såklart inte tolkas på annat vis än att den styrande majoriteten i Stockholm, bestående av S, V och MP, medvetet driver en politik som är fientligt inställd mot både jakt och lantbruk.

Centerpartiet ser hellre till hela landets bästa. Genom att servera mer gås- och annat viltkött i kommunala verksamheter, som äldreboenden och skolor runt om i Sverige, kan vi både lösa problem och minska klyftan mellan stad och landsbygd. Därför kommer vi att fortsätta driva denna fråga vidare på partistämman i höst.