facebooktwittermail

Vill öka kvinnors engagemang i skogen

Kvinnor utgör 35-40 procent av Finlands skogsägare, men bara 25 procent av de som ansvarar för skogsvården. Men även dessa tenderar att vara mindre aktiva än männen.

Kvinnorna vårdar och använder inte skogen lika mycket och deltar inte heller i skogsrelaterade evenemang i samma utsträckning som männen. Det skriver den finska Skogscentralen på sin hemsida.

Undersökningar visar att orsakerna till att kvinnor är mindre aktiva till exempel är att skogsbranschen upplevs som främmande och okänd samt att de har andra mål med sitt skogsbruk än majoriteten av skogsbrukarna.

Men tröskeln för att delta i skogsbranschens verksamhet skulle kunna sänkas om det ordnades skogsevenemang, rådgivning och stödgrupper riktade enbart till kvinnliga skogsägare, och sådana har nu också dragits i gång, bland annat i Södra Savolax.