facebooktwittermail d

Vill lägga bevisbördan på grannar

De boende som klagar på buller och lukt från jordbruk måste bevisa att det är störande, det är kontentan i en motion som LRF Norrbottens regionstämma beslutade skicka vidare till riksförbundsstämman, uppger Piteå-Tidningen.

Enligt miljöbalken i dag är det bonden som har bevisbörden om grannar klagar.

- Det går inte att trolla bort det som en del upplever som störande i lantbruket. Om man bosätter sig på landsbygden får man finna det sig i det, annars har vi varken öppna landskap eller livsmedelsproduktion kvar, säger Jenny Karlsson, Kalix, vice ordförande i LRF Norrbotten till Piteå-Tidningen.

Hon menar att följder som nedläggning är orimligt på grund av en oundviklig doft.

En annan motion som stämman får ta ställning till handlar om att LRF Norrbotten vill att LRF ska arbeta för att markägare får rätt att säga nej till odling av gmo-grödor i grannskapet. Ytterligare en motion kräver total skattefrihet på diesel för fordon inom jord- och skogsbruk, uppger tidningen.

LRF:s riksförbundsstämma hålls i Stockholm den 24-25 maj.ATL.nu