facebooktwittermail d

Vill ha svenskt även från vattnet

Konsumenternas vilja att äta mer svenskproducerad mat gäller även fisk och skaldjur. Branscherna för kött och fågel lyfts fram som goda exempel på hur försäljningen kan öka.

Det är Jordbruksverket som med stöd av en attitydundersökning konstaterar att 73 procent av konsumenterna skulle vilja äta fisk och skaldjur med svenskt ursprung. Ändå är det bara 31 procent som väljer svenskt när de väl handlar.

Omkring en tredjedel av de tillfrågade uppgav att de inte känner till ursprunget hos den sjömat de konsumerar.

För att kunna öka försäljningen på den svenska marknaden bör det tydligare i marknadsföring och vid märkning framgå att produkterna är producerade i Sverige, framhåller Adam Johansson, som arbetar med frågor kring vattenbruk vid Jordbruksverket.

"Framgångsrika exempel på detta i andra branscher är Svenskt kött och Svensk fågel samt tredjepartscertifieringen Svenskt Sigill", säger han i ett pressmeddelande.