facebooktwittermail d

Vill ha klimatsmart mat

Nio av tio svenska konsumenter vill att maten de handlar ska ha någon form av hållbarhetsmärkning. Två av tre anser att det är viktigt att maten har låg klimatpåverkan.

Det är ett par av resultaten i en färsk undersökning från Lantmännen.

Av den framgår vidare att 57 procent vid enstaka tillfällen väljer något eller några ekologiska livsmedel när de handlar medan 35 procent alltid gör det.

En andel på 92 procent uppger att de i hög eller någon utsträckning lägger vikt vid hur råvarorna är odlade. Att odlingen är det led i livsmedelskedjan som påverkar klimatet mest är enligt undersökningen känt bland 26 procent av konsumenterna. En majoritet, 53 procent, svarade att det är transporterna av maten som har störst påverkan.

"Att samarbeta med lantbrukaren och utveckla odlingsmetoderna är alltså nyckeln till mer hållbara livsmedelsprodukter", säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, i ett pressmeddelande.

Undersökningen genomfördes av United Minds i maj bland 1 040 personer.