facebooktwittermail

Vill ha hårdare tolkning av jordförvärvslagen

Bonden Terje Larsson i Vamlingbo på Gotland är oroad över utvecklingen på ön och menar att jordbruket i kustområdena på Gotland är hotat.

För att de många små jordbruken längst kustområden ska kunna överleva kommer de behöva skaffa mer odlingsbar mark, säger Terje Larsson till Helagotland.se.

Han har skrivit en motion i frågan och menar att mer och mer mark säljs till personer som vill stycka av tomter och bygga hus.

- Vi behöver stå rustade för framtida behov så att det inte kommer en dag när vi står inför att antingen expandera och växa eller kanske tvingas lägga ned, säger han till tidningen.

Han tillsammans med brodern Andreas Larsson tycker att länsstyrelsen allt för lätt ger de nödvändiga förvärvstillstånden. Bröderna vill inte se en lagändring, bara en hårdare tolkning av jordförvärvslagen.

- Nej, det är alldeles för generöst idag med tillstånden. Om man vill att lantbruket ska vara kvar och utvecklas krävs en ändrad syn.

LRF:s styrelse har svarat på motionen och lokala styrelsen har fått i uppdrag att ta fram fakta om hur lagarna om jordförvärv och fastighetsbildning tillämpats, skriver Helagotland. LRF ska även ta initiativ till en dialog med länsstyrelsen och regionen.ATL.nu