facebooktwittermail d

Vill förbjuda fossila bränslen

Förbjud fossila bränslen som bensin och diesel. Det skriver Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott och klimatansvarig i Milljöpartiet, i en debattartikel i Dagens Industri.

Inför klimattoppmötet i Paris bör Sverige ha ambitionen att vara ett föredöme och fasa ut användningen av fossil energi, anser Karin Svensson Smith.

"Som första land i världen införde Sverige för 25 år sedan en koldioxidskatt. Skatten har dämpat bensin- och dieselförbrukningen, samtidigt som den hjälpt förnybara drivmedel in på marknaden", skriver Karin Svensson Smith som anser att det nu krävs nya grepp.

Kvotplikt

"Närmast till hands ligger någon typ av kvotplikt som helt enkelt tvingar oljebolagen att för varje liter (eller kWh) fossil bensin eller diesel de säljer, också sälja en efter hand allt större mängd förnybara drivmedel... Kvotplikten kan utformas som en plikt att minska utsläppen, en reduktionsplikt. På sikt bör kvotplikten höjas till en förnybartandel på 100 procent – då skulle de fossila bränslena i praktiken vara förbjudna. Detta behöver lagfästas med ett årtal för att skapa en tillräcklig förutsägbarhet."

Karin Svensson Smith anser att det behövs skapas ett transportsystem som är fossilfritt inom 15–20 år.

"Det språnget kan inte tas genom att steg för steg höja koldioxidskatten utan det kräver att fossila drivmedel förbjuds, "skriver hon avslutningsvis.