facebooktwittermail d

Vill flytta renrivande varg

Naturvårdsverket vänder sig till länsstyrelserna i Mellansverige för en eventuell flytt dit av genetiskt värdefull varg som angripit renar i Tåssåsens sameby.

Huruvida det är den finsk, ryska varg som för egen maskin tagit sig ner från Norrbotten till södra Jämtland eller om det är en avkomma till Kynnavargen i Norge är ännu oklart, skriver verket i ett pressmeddelande.

Det är Tåssåsens sameby som vid två olika tillfällen har fått besök av varg som rivit renar i samebyn. Samebyn har ansökt om skyddsjakt.

- Det är viktigt att förstärka vargstammen. I det här läget måste vi överväga att flytta vargen istället för skyddsjakt. Vi kan inte förlora en potentiellt viktig varg genom skyddsjakt, enligt Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har bett de kontaktade länsstyrelserna att ta fram förslag på lämpliga platse för en eventuell flytt.
En av de kontaktade länen är Örebro.
ATL.nu