facebooktwittermail d

Vilka politiker vill värna skogsbrukets lönsamhet?

Politiken kommer fortsätta prägla skogen även efter valet. Men få politiker visar något större intresse för det som driver skogsbruket framåt, nämligen lönsamheten för skogsägarna.