facebooktwittermail d

Vildsvinsproblemen kräver nya grepp

Det behövs en renodlad viltvårdsmyndighet.

FOTO: OCS_12

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Hösten innebär för bonden skörd och ett kvitto på årets arbete och slit. Men det är inte bara grödorna på åkern som ska bärgas, utan när nu skogen byter till sin höstgula skrud så tar en uråldrig jakttradition vid och hundratusental jägare tillbringar sin tid på jakt med förhoppningar om jaktgudinnan Skades välsignelse.

I stora delar av Sverige så har antalet klövvilt ökat kraftigt, då främst vildsvin. Det i sin tur påverkar inte bara tillgången till skjutbart vilt, utan det har också medfört en större andel viltskador på såväl grödor och skog som på trädgårdar. De senaste åren så har det också skett en kraftig ökning av antalet viltolyckor, i många fall beroende på en större vildsvinsstam.

I vissa delar av Sverige råder det en god balans mellan vilt och tillgången på foder, främst beroende på ett gott samarbete mellan myndigheter, jägare, skogs- och jordbrukare. Men på andra håll är läget mer att likställa med en ekologisk katastrof, med kraftiga viltskador och viltstammar i tydlig obalans.

Sverigedemokraterna vill därför särskilt betona vikten av en väl fungerande viltförvaltning i balans för hela Sverige. Därför föreligger starka skäl att överföra detta ansvar från Naturvårdsverket till en renodlad viltvårdsmyndighet med en stark regional förankring.

Särskilt när ett vilt som vildsvin ökar dramatiskt måste lagstiftning och regler anpassas eftersom vildsvin är ett svårförvaltat vilt. Främst beror det på att det är ett skyggt och främst nattaktivt djur.

För att bedriva en rimlig förvaltning och hålla vildsvinsstammen i balans vill vi därför tillåta att fler hjälpmedel kan användas utan onödig byråkrati. Detta gäller exempelvis reglerna för mörkersikten och godkännandet av vildsvinsfällor. Dagens krav på tillstånd för kameraövervakning vid åteljakt anser vi ska ersättas med endast ett krav på anmälan till relevant myndighet.

Kött från vilt är en utmärkt och fantastisk god resurs. Men dagens livsmedelsregler lägger ett onödigt hinder för viltköttet att komma ut på marknaden, så fler konsumenter kan ta del av naturens överskott. Reglerna kring hantering och försäljning av viltkött behöver därför förenklas.

Ökat utbud och efterfrågan på viltkött skulle bidra till en ökad avskjutning med minskade skador på åkrar, skogar och trädgårdar som följd.

Vi i Sverigedemokraterna anser att en fungerande viltförvaltning är viktig för att upprätthålla friska och ekologiskt hållbara viltstammar. Detta utgör i sin tur förutsättningen för en långsiktigt hållbar jakt som ger värden i form av viltkött, naturupplevelser och friluftsliv.

Runar Filper (SD)

Jaktpolitisk talesman

Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet