facebooktwittermail d

Vildsvinskött innehöll höga cesiumhalter

Vildsvin som bökar fram rötter och svampar får i sig höga halter av cesium, främst i det drabbade Gävleborgsområdet. På sikt kan det göra vildsvinsköttet oätligt, menar specialisten Ulf Frykman enligt Svensk Jakt.

FOTO: MARIE HENNINGSSON

Efter olyckan i Tjernobyl för 30 år sen drabbades delar av Sverige av radioaktivt nedfall, främst Gävleborgstrakten. När vildsvinen nu rör sig norrut i landet uppstår problem då djuren bökar fram rötter och svampar som ligger nere i jorden och som innehåller det radioaktiva ämnet cesium-137.

Ulf Frykman är specialist i ämnet och arbetar på företaget Calluna. Han har studerat prover från 119 vildsvin tagna i Uppland och Västmanland. 14 av proverna visade på bequerelhalter som gjorde köttet olämpligt att sälja och äta.

Och värre kan det bli.

- Om vildsvinen kommer hit till våra kontaminerade områden kan vi räkna med cesiumhalter på upp till 20 000 till 30 000 becquerel per kilo, säger Frykman till Svensk jakt.

När det gäller vanliga livsmedel ligger gränsvärdet på 300 becquerel per kilo medan viltkött och svamp har gränsvärde på 1 500 becquerel per kilo.