facebooktwittermail d

Vildsvinen får lantbrukare att tvivla

Vildsvinen har bökat sönder hans vallodlingar och skrämt korna som sprungit ner grannens äppelträd. Nu befarar han att Jordbruksverket ska kräva tillbaka stödutbetalningar eftersom han inte kunnat uppfylla sitt åtagande.

Lantbrukaren befarar att Jordbruksverket ska kräva tillbaka pengar när han inte klarar att uppfylla sitt åtagande på grund av vildsvinsskador.
Lantbrukaren befarar att Jordbruksverket ska kräva tillbaka pengar när han inte klarar att uppfylla sitt åtagande på grund av vildsvinsskador. FOTO: PRIVAT

Lantbrukaren har varit verksam i många år. Men nu börjar han tvivla på om det är någon idé att fortsätta. Som för så många andra lantbrukare innebär vildsvinen ett stort ekonomiskt bortfall. Han vill vara anonym eftersom frågan om vildsvin är känslig. Markägare utfodrar dem och vill ordna jakter. Han känner sig motarbetad och är ledsen. Livet som lantbrukare är kort sagt tufft.

Skrämmer korna

Vildsvinen har bökat sönder hans vallodlingar och skrämt korna som rusat över till grannens tomt och förstört deras äppelträd. Nu är hans ersättningsskyldig för skadorna.

– Korna vägrar att gå på betet, de vågar inte stå där längre, säger han.

Han bor i skogsbygd och det finns inte många lantbrukare kvar i trakten. De flesta har lagt ner och gårdarnas ägare är inte längre bofasta. Han missunnar dem inte att tjäna pengar på att hyra ut gårdarna och arrangera jakt på vildsvin.

– Men man kan inte hålla på med den här stödutfodringen, säger han.

Uppfylla åtaganden

Ny befarar han att Jordbruksverket ska kräva tillbaka stödutbetalningar. Eftersom vildsvinen förstör hans vallodlingar och skrämmer korna har han inte kunnat uppfylla sina åtaganden.

Elisabeth Fyhr, handläggare på miljöersättningsenheten vid Jordbruksverket, säger att det inte går uttala sig om enskilda fall.

– Man måste titta på vilka åtaganden som respektive lantbrukare har och fundera på om lantbrukaren har gjort vad den kunnat för att ändå uppfylla dessa. Det låter klyschigt, men vi hänvisar lantbrukare till länsstyrelsen som måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Det viktigaste är att man har en god dialog med sin länsstyrelse, säger hon.

Göra vad man kan

Vad betyder då att man gjort vad man kan för uppfylla sitt åtagande? Exempelvis om man har kunnat ta en skörd och vildsvinen bökar upp marken efter det så kan man sägas ha gjort vad man kan. Men om vildsvinen bökar upp odlingen innan en skörd har hunnit bärgats så bör man kanske göra en ny etablering. Det här är dock ett helt generellt resonemang, betonar Elisabeth Fyhr.

Tuffare villkor

Lantbrukaren har sett hur villkoren blivit allt tuffare under de senaste tio åren.

– Vi har fått ett samhälle där landsbygden utarmas. Det blir förödande för bönder om de ska tvingas betala tillbaka pengar, säger han.

Det har även gjorts anonyma anmälningar om djurhållningen på hans gård. Han tycker det är fel att lantbrukare ska tvingas betala pengar när anmälarna inte vågar träda fram.

– Varför ska vi betala då? Och alla mjölkbönder som ställer om till köttproduktion. Ska vi skjuta mjölkkor? Jag vill att lantbruket ska fortleva.

PREMIUM: "Stavhopparen" blev hett samlarobjekt

VIDEO: Därför väljer Wapnö bort ekologiskt

LÄS MER: Lars-Göran har tröttnat på vildsvinen

LÄS MER: Så fick Oscar vildsvinen på fall

LÄS MER: Vilt ska bli mindre bortskämt

LÄS MER: Känsloladdat möte om vildsvin

LÄS MER: Lantbrukare samlas mot vildsvinen

LÄS MER: Vildsvinsinvasion i Uppsala