facebooktwittermail d

Vildsvin på Gotland skulle innebära en katastrof

En etablerad vildsvinsstam på Gotland skulle få enorma konsekvenser. Gotland bör få undantag för vildsvin i lagen, skriver Lars Thomsson.

Två vildsvin som bökar.
Vildsvinen förökar sig snabbt när det inte finns några naturliga fiender. FOTO: NICKLAS THEGERSTRÖM/DN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den svenska vildsvinsstammen är minst sagt välmående och har växt sig stark i stora delar av framför allt södra men även mellersta Sverige under de senaste 20 åren. Skadorna på det svenska jordbruket, från enbart vildsvin, motsvarar cirka 1,1 miljarder kronor, enligt uppgift från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

LRF har i sin tur räknat ut att skadorna på odlingar och grödor motsvarar omkring 1 375 000 matkassar. Alltså nästan 1,5 miljon matkassar som aldrig når butikerna! Det är en tankeväckande siffra som illustrerar vilken effekt den stora vildsvinsstammen har på svensk livsmedelsproduktion och våra gröna näringar.

I min riksdagsmotion "Vildsvin på Gotland", skriven i år, tar jag upp vilka katastrofala effekter en etablerad vildsvinspopulation på ön skulle föra med sig. Först och främst för jord- och skogsbruket förstås, men även för trädgårdsodlingar och besöksnäringen på landsbygden. Lägg därtill trafiksäkerheten på våra gotländska vägar.

Erfarenheterna från övriga Sverige visar att om en vildsvinsstam etableras i ett område med god födotillgång och utan naturliga fiender så växer stammen explosionsartat. Exakt dessa förutsättningar finns på Gotland. Det får inte ske!

Det finns ett starkt motstånd mot införande av vildsvin på Gotland och bland andra har vår landshövding försökt få till ett gotländskt undantag från riksdagsbeslutet 1987 i lagen som befäster att vildsvin ska få finnas över hela Sverige. Naturvårdsverket avvisar dock detta i och med att de inte har mandat att ta beslut.

Det som återstår för att värna Gotland är att ändra i lagstiftningen. Därför yrkar jag i min motion att riksdagens tillkännager för regeringen att Gotland ska ges undantag i lagen om vildsvin för att förhindra etablering av en vildsvinsstam på ön.

Lars Thomsson (C)

Riksdagsledamot Gotland