facebooktwittermail d

Vildsvin kostar mer än beräknat

Under ett seminarium om vildsvin på SLU presenterades enkätresultat, som visar att vildsvinsskadorna kostade lantbrukarna mer än 1,5 miljarder 2015.

Vildsvinsskadorna i jordbruket visar sig mer kostsamma än man trott.
Vildsvinsskadorna i jordbruket visar sig mer kostsamma än man trott. FOTO: MOSTPHOTOS

Den genomsnittliga kostnaden var enligt undersökningen 29 000 kronor per lantbrukare, rapporterar Jakt och jägare.

Siffrorna kommer från en studie av de faktiska kostnaderna för vildsvinsskador i lantbruk och samhälle som presenterades av Ing-Marie Gren, SLU. De baseras på ett utskick till 4020 lantbrukare med över 60 procent svarande.

Under seminariet på SLU i veckan presenterades sammanställd vildsvinsfakta och forskningsresultat.

Utfodring ger fler svin

Anna Malmsten, doktorand vid SLU, har forskat i hur utfodring påverkar vildsvinens reproduktion och kommit fram till att god tillgång på mat, kan öka antalet brunstperioder. Forskningen visade också att ju tyngre suggan blev, desto fler avkommor fick hon.

Suggorna i studien utfodrades för kommersiell jakt och födde i snitt 5,4 kultingar per år.

– Detta trumfas endast av reproduktionen i Tyskland som låg på 6,6 kultingar per sugga, säger Magnus Andersson, riksviltvårdskonsulent till Jakt och jägare.

Studien slår även fast att brunsten inte styrs av ledarsugga eller dominanta suggor, utan av kortare dagsljustid och i vissa fall god tillgång på mat.

Högre kostnad

Sammanlagda summan för viltolyckor i trafiken och skador i jordbruket visar efter nya beräkningar på en kostnad om 1,65 miljarder kronor under 2015, varav skador i jordbruket uppgår till drygt 1,5 miljarder.

Lantbrukarna i Småland är enligt statistiken hårdast ekonomiskt drabbade, beroende på typ av gröda och arrondering.

Kostnaderna som presenterades under seminariet är avsevärt högre än den summa som tidigare presenterats av SLU och LRF. Då rapporterades att vildsvinsskadorna i lantbruket uppgick till drygt 650 miljoner kronor per år.