facebooktwittermail d

Vilda visenter kan stoppa igenväxning i skogen

Skogssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet ska utreda om det går att återinföra visenter för att täcka upp bristen av frigående gräsätare i skogslandskapet.