facebooktwittermail d

Vild fågel kan smittat gården

UPPDATERAD. Ägaren Leif Bergquist tror att luftburen smitta eller att en vildfågel satt sig i ventilationen orsakat utbrottet av fågelinfluensan.

Fågelinfluensan kan ha kommit in på värphönsanläggningen på Bärsta Gård via luftburen smitta eller att en vildfågel satt sig i ventilationen.
Fågelinfluensan kan ha kommit in på värphönsanläggningen på Bärsta Gård via luftburen smitta eller att en vildfågel satt sig i ventilationen. FOTO: STEFAN NILSSON

Det sista av de två husen på värphönsanläggning på Bärsta Gård är nu på väg att tömmas under fredagseftermiddagen och arbetet har rullat på enligt plan, säger Robert ter Horst, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral på plats i Stigtomta.

Under fredagen tas beslut om när saneringen av lokalerna kan börja. Det arbetet beräknas pågå ett tag och efter slutlig rengöring och desinfektion ska anläggningen stå tom i 21 dagar innan verksamheten kan startas upp på nytt.

Ägaren av värphönsanläggningen, Leif Bergquist, hoppas att kunna sätta in nya höns i slutet av juni.

– Det är höns som redan var beställda innan utbrott sedan är det kanske upp till veterinärerna att bestämma om det går bra, säger han.

Luftburen smitta eller vildfågel

Det innebär att den mest kritiska fasen snart är över. Och nu ställs frågan hur smittan kom in i besättningen som enbart bestod av inomhusgående höns som rimligtvis inte haft närkontakt med vilda fåglar.

– Det är inte lätt att säga men jag bor nära en sjö och här är gott om fåglar, säger Leif Bergquist.

Han gissar på att det kan vara en luftburen smitta eller att en vildfågel satt sig och gödslat rakt ned i en av ventilationshuvarna som saknar lock.

Viruset lever länge

Enligt Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är det frågan ett virus som lever länge i träck, framförallt när det är lite svalt ute. Vid vissa infektioner där vilda fåglar är inblandade kan smittan också spridas via ventilationen.

Han understryker samtidigt att det är för tidigt att säga något om vad som hänt i det enskilda fallet.

Vid den här typen av utbrott gör SVA besättningsbesök för att få en bättre uppfattning kunna skapa sig en uppfattning om hur smittan kommit in i besättningen.

– Det är något vi är jätteintresserade av att förstå bättre och öka vår kunskap för att kunna ge bra råd framåt. Det gäller inte bara fågelinfluensan utan även andra sjukdomar som till exempel Newcastlesjukan, säger Karl Ståhl.

Läs mer: Fågelinfluensan. Hemvärnet rycker ut

Läs mer: Det var så många döda höns att det inte gick att räkna

PREMIUM. KRÖNIKA. Nyckfulla konsumenter kan förvärra efter fågelinfluensan