facebooktwittermail d

Vila startar vid årsskiftet

Vila, villkorad läkemedelsanvändning, ser ut att starta vid årsskiftet 2015/2016, skriver Tidningen Husdjur.

Dock är det begränsade symptom som får behandlas.

För vuxna djur, ungdjur rör det sig om bakteriell infektion klövspalt. För kor handlar det om akut klinisk bakteriell juverinflammation och för kalv bakteriell infektion lungor (endast för djur som inte har betat), infektion i tarm, bakteriell infektion navel samt bakteriell infektion i enstaka led.

Skriftlig överenskommelse

Pencillin, antiinflammatoriska läkemedel samt hormonet Oxytocin får användas. Ansvarig veterinär ska känna till djurhållningen i besättningen väl och göra en skriftlig överenskommelse med djurhållaren.

Enligt tidningen Husdjur ska de gårdar som kan bli aktuella för Vila ligga under uppsatta gränsvärden för självdöda kor, kalvdödlighet och behandlingsincidens för juverinflammation.

Remissförslaget presenterades på Djurhälso- och utfordringskonferensen i Sollentuna.

Villkorad läkemedelsanvändning, Vila, inom mjölkproduktionen, ska underlätta för mjölkbonden att själv inleda behandling av sjuka kor efter veterinärs instruktioner.