facebooktwittermail

Viktigt att plan(t)era för varmare klimat

Med klimatförändringarna ökar risken för svamp- och insektsangrepp, sönderkörda marker och toppar som knäcks av blötsnön. Skogsägarna måste därför börja planera för mildare och kortare vintrar, enligt Skogsstyrelsen.

- Det viktigaste är att sköta den skog man har på rätt sätt med röjning, gallring och plantering, det gör skogen mera motståndskraftig, säger Daniel Palm, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Älvdalen, till Sveriges Radio Dalanytt.

Även fördelar


Men det blir också allt viktigare att börja plantera blandskog, eftersom den är mer motståndskraftig än en monokultur, anser han.

Blötare vintrar gör också att markerna kommer att bli blötare och mera känsliga för tunga skogsmaskiner.

- Det är bra att förbereda sig med att förstärka de nuvarande skogsbilvägarna och också att utöka vägnätet så att maskinerna inte behöver köra ut i terrängen i så hög utsträckning, säger Daniel Palm.

Han påpekar dock att det även finns fördelar med klimatförändringarna. På plussidan finns exempelvis längre tillväxtperioder med mer biomassa och snabbare tillväxt. ATL.nu