facebooktwittermail d

Viktigt att gå igenom skogsbruksplanen inför köpet

Att köpa skog är en stor affär. Att vara påläst och realistisk är viktigt – se till att gå igenom skogsbruksplanen noggrant, tipsar ATL:s skogsexpert.

Jag är intresserad av att köpa en skogsfastighet. Men skogsbruksplanen som är framtagen inför försäljningen ser inte realistisk ut, tillväxten är betydligt högre än grannfastigheten som min svägerska äger. Kan det verkligen stämma? Ska man inte kunna lita på en skogsbruksplan? Behöver jag göra en egen värdering av fastigheten?

Detta är en mycket relevant fråga att ställa sig! Oavsett om det gäller köp av skogsfastighet eller försäljning av virke. För skogsbruksplaner kan verkligen variera, både beträffande kubikmetrar och hektar. Det i sin tur påverkar den estimerade tillväxten som ändå kan anses vara ett ”facit” för både köpare och säljare.

Att det varierar kan bero på många olika faktorer, exempelvis en planläggare som underskattat bonitet och virkesförråd eller att skogen har drabbats av skador. Listan kan göras lång och därför är det alltid viktigt att gå igenom en skogsbruksplan inför en kommande försäljning eller köp.

Vid en försäljning brukar i regel skogsbruksplanen vara uppdaterad, men ändå tycker jag att du som intressent bör gå igenom den noggrant.

Vill du göra en koll redan vid skrivbordet rekommenderar jag att du tittar på aktuell laserskanning hos Skogsstyrelsen. Här kan du utläsa volymer och få en bra uppfattning över fastigheten. Men glöm inte att titta när skanningen är genomförd och jämföra med skogsbruksplanens ålder – därefter kan du till exempel räkna fram den tillväxt som skett.

När förarbetet är gjort är det dags att åka ut till aktuell fastighet och gå igenom bestånden och utföra stickprov på volymen. För att mäta volym finns i dag flera enkla appar att använda. När du ändå är på plats i skogen: passa på att undersöka vägar, gränser, natur och kulturvärden samt andra viktiga parametrar som kan påverka prisbilden på fastigheten i fråga.

Gör alltid en egen värdering av fastigheten och ta tidigt kontakt med banken om fastigheten ska lånefinansieras. Banken gör sedan en egen värdering. Jämför, diskutera och planera framåt. En uppdaterad skogsbruksplan är dock grunden. Var påläst och realistisk. Hur mycket volym går det att avverka, hur mycket skog är skyddad och hur ser arronderingen ut? Dessutom är det alltid bra att ha en tydlig vision för ditt skogsägande. Är det en placering? Vill du att barnen ska ärva? Genom att vara påläst och engagerad signalerar du seriositet.

Att köpa skog är ofta en stor affär och då tycker jag att man ska överväga att ta hjälp från en expert genom hela affären. Ge det uppdraget till ett företag som agerar oberoende på marknaden och som ser till ditt bästa i affären. Det ska vara i rådgivarens intresse att du genomför en bra affär, inte för att på sikt få köpa virke av dig.

Rådgivningen kan innefatta både kontroll och besiktning av skogsbruksplanen och besök i fält, men också hjälp i själva framställandet av en kalkyl på affären. Då är det även bra att få med en budget för de närmaste åren, så att du vet vad du ska fokusera på i ditt ägande av skog. Det är också en fråga som banken kommer att ställa till dig, hur den kommande 10-årsprognosen på fastigheten ser ut.

Lycka till med ditt framtida förvärv!

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu