facebooktwittermail d

”EU-lag om jordbruksstatistik viktig för svenskt lantbruk”

Någon jämförde politik utan dataunderlag med en pilkastningstävling, där de tävlande har försetts med ögonbindel. Det är en talande jämförelse för att förstå statistikens roll i jordbruket, skriver Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) i en debattartikel.

Emma Wiesner
Emma Wiesner FOTO: FRED MARVAUX/EU-PARLAMENTET

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Hur långt är ett snöre? För att kunna följa upp nya mål för lantbruket, som de nya miljösatsningarna i jordbruksstöden under Cap eller målet om halverad antibiotikaanvändning till djur i EU, behövs nya data. Därmed måste också statistiklagstiftningen uppdateras.

Under det senaste året har jag och Centerpartiet därför förhandlat den nya lagstiftningen för statistik och datainsamling för insatsvaror och produktion i jordbruket. Det är en lagstiftning som medialt kanske inte är den mest nervkittlande, men den är oerhört viktig för att vi ska kunna följa upp, utvärdera och förbättra EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Någon jämförde politik utan dataunderlag med en pilkastningstävling, där de tävlande har försetts med ögonbindel. Det är en talande jämförelse för att förstå statistikens roll i jordbruket.

Efter vårens intensiva förhandlingar har vi nu till slut kommit i mål. I juli antar Europaparlamentet den nya lagen, vilket innebär att vi nu i Europa – för första gången – på ett sammanhållet sätt kommer att samla in statistik över jordbrukets insatsvaror, produktion, konsumtion och påverkan på miljön.

Förhandlingarna har gett betydande resultat. Den största och viktigaste skillnaden är att EU, från och med 2028, kommer att sammanställa statistisk över användandet av växtskyddsmedel inom lantbruket.

Statistiken över växtskyddsmedelsanvändande kommer tydligt att visa det vi alla redan vet – att svenska lantbrukare ligger i toppen i EU när det gäller en ansvarsfull hantering av växtskyddsmedel. Detta är något som i det långa loppet ökar både trovärdigheten och konkurrenskraften för det svenska lantbruket.

Utöver svenska lantbrukares ansvarsfulla hantering av växtskyddsmedel är vi överlägset bäst i EU sett till hur lite antibiotika vi ger till våra djur. För Centerpartiet var det därför extremt viktigt att under förhandlingarna driva igenom att data över antibiotikaanvändande sammanställs också för lantbruket.

Här fick vi kämpa länge och hårt för att medlemsländerna skulle acceptera att antibiotika ska inkluderas i datainsamlingen, men även här skördade vi stor framgång där vi till slut fick gehör för det svenska perspektivet – att antibiotikafrågan är en viktig jordbruksfråga.

Det har även varit viktigt för mig och Centerpartiet att hålla nere den administrativa bördan för lantbrukare och myndigheter. Vi har därför byggt in en broms i systemet vad gäller ny datainsamling, så att EU-kommissionen inte kan överösa länder och lantbrukare med nya krav på att samla in data, närhelst det passar.

Liberala röster behövs i jordbrukspolitiken. En av våra främsta uppgifter i förhandlingarna har också varit att rensa bort en rad galna initiativ från de andra politiska grupperna. Hade Miljöpartiets, Vänsterns eller Socialdemokraternas partigrupper fått bestämma hade lantbrukare tvingats till en rad galna och kostsamma rapporteringar – om allt från rapportering av varje traktortvätt, regnvattennivåer till GPS-koordinater för varje aktivitet ute på åkern.

Med den nya lagstiftningen för statistik i jordbruket stärker vi i stället det svenska lantbrukets konkurrenskraft, samtidigt som vi får nya och fullständiga bilder över lantbrukets insatsvaror och produktion, vilket gör att vi bättre kan följa upp och utvärdera, för att göra den gemensamma jordbrukspolitiken ännu bättre i framtiden.

Emma Wiesner
Europaparlamentariker för Centerpartiet och förhandlare för den nya jordbruksstatistiklagstiftningen