facebooktwittermail

Vikande priser för skog norr om Götaland

I södra Sverige är priserna på skog nu rekordhöga. Samtidigt sjunker de i norr och framför allt Mellansverige. Det visar LRF Konsults senaste prisbarometer.

Mycket för pengarna. I norra Sverige räcker 3 miljoner kronor till 112 hektar med 11 300 kubikmeter skog. I söder ger samma peng 26 hektar och 4 200 kubikmeter, enligt LRF Konsults prisstatistik.
Mycket för pengarna. I norra Sverige räcker 3 miljoner kronor till 112 hektar med 11 300 kubikmeter skog. I söder ger samma peng 26 hektar och 4 200 kubikmeter, enligt LRF Konsults prisstatistik. FOTO: ULF ARONSSON

Skogsmarknaden i södra Sverige är glödhet. De senaste 6 månaderna har priserna stigit med 7,5 procent till ett genomsnittspris på 707 kronor per skogskubikmeter, det högsta någonsin i LRF Konsults prisstatistik.