facebooktwittermail d

Vikande byggkonjunktur minskar efterfrågan på trävaror

Byggandet i Sverige bromsar snabbt, vilket påverkar efterfrågan på trävaror. Men än hålls produktionen i sågverken uppe av export till bland annat USA.