facebooktwittermail d

VIDEO. Tuborgh om framtiden - och sin bonus

KÖPENHAMN, DANMARK

Arlas Peder Tuborgh om ökad invägning, höjt mjölkpris, marknaden - och sin egen bonus.

Under 2015 fördubblade de högsta cheferna i Arla sin utbetalda bonus. Direktionen, som består av koncernchefen Peder Tuborgh och vice koncernchefen Povl Krogsgaard, fick 2015 en lön på sammanlagt drygt 20 miljoner kronor och en rörlig ersättning på nästan 7,5 miljoner kronor.