facebooktwittermail d

Vida ökar kapaciteten

Vida ökar kapaciteten i sågverken med 200 000 kubikmeter.

”Vida har alltid haft som ambition att växa, det ligger i vårt DNA, säger Måns Johansson, koncernchef.

Sågverket Vida Borgstena.
Efter en större investering ökar kapaciteten vid Vida Borgstena med 120 000 kubikmeter per år. FOTO: VIDA

De senaste årens goda konjunktur för sågverken gör att Vida har växlat upp investeringstakten. Under året blir flera större investeringar klara, vilket kommer att öka produktionskapaciteten med sammanlagt 200 000 kubikmeter.