facebooktwittermail d

Vida minskar produktionen efter kraftig inbromsning

Vida, Sveriges största sågverkskoncern, minskar produktionen med upp till 20 procent. 

Efterfrågan på sågade trävaror har minskat dramatiskt den senaste tiden – samtidigt som framtidsutsikterna är mörka. 

– Det är sannolikt att vi får bromsa mer innan vi kan gå tillbaka till det normala, säger Måns Johansson, koncernchef.