facebooktwittermail

Vida levererar virke till Japanska nödbostäder

Jordbävningen och tsunamin i Japan ger nya affärsmöjligheter för svensk skogsindustri. När det första kaoset lagt sig och återuppbyggnaden tar fart behövs stora mängder virke i Japan.

Enligt officiella siffror har 80 422 hus skadats och 4 798 hus har totalförstörts. Myndigheterna i de drabbade områdena har vädjat om 33 000 tillfälliga bostäder. Återuppbyggnaden lär överstiga kostnaderna efter jordbävningen i Kobe, som värderats till 159 miljarder dollar.

- Det finns ett stort behov framöver. Det är klart att de behöver investera i bostäder kommande år, säger Magnus Niklasson på Skogsindustrierna.

Första beställning


Vidas nystartade försäljningsbolag i Japan har fått en första beställning av en leverantör av nödbostäder.

- Vi har faktiskt redan fått en order av en kund som byggde sådana hus efter jordbävningen i Kobe, säger Stephen Coyle, vd på Vida Asien Trading, som förväntar sig mer.

- Om sex månader blir det mycket att göra med återuppbyggnaden.

Sjunde största


Japan är sjunde största mottagarland av sågade trävaror från Sverige. Förra året exporterades cirka 750 000 kubikmeter.

- Vi har gott renommé och har väl upparbetade affärskontakter i Japan, som vi kan jobba vidare med och få nytta av nu, säger Magnus Niklasson.

Katastrofen har också gjort att mycket av produktionen i massa- och pappersbruken i Japan fallit bort. Cirka 20 procent av kapaciteten är utslagen, antingen av jordbävningen eller av energibristen.

Öka trycket


Produktionsbortfallet lär ytterligare öka trycket uppåt på massapriset, så länge det varar.

Kanadensiska skogsaktier har rusat efter katastrofen, men kurserna för de svenska sågverksaktierna, Bergs och Rörvik Timber ligger still. Kanadensiska investerare verkar ha större förhoppningar på att sälja virke till återuppbyggnaden än de svenska.

De senaste åren har kanadensiska sågverk tagit stora marknadsandelar i Asien och framförallt i Kina tack vare de billiga trävarorna från bergtallborreskadat virke.
- Nu när Japan behöver sågade trävaror kan man räkna med att Kanada kommer att vara väldigt aggressiva, så det gäller att vi svenskar är på topp och inte blir överkörda, säger Magnus Niklasson.

Inte orolig


Men Stephen Coyle på Vida, själv kanadensare, räds inte konkurrensen.

- Jag skulle inte vara orolig. Både Europa och Kanada kommer att ha mycket att göra.Torbjörn Esping