facebooktwittermail

De tar hem slakten till gården

Onsberga

Det handlar om småskaligt, mångsidigt och hållbart och i ständig utveckling för Torbjörn och Erika Olsson på Onsberga gård i Sörmland. Senaste nytt är att de nu riktar sig till såväl köttätare som veganer. Nästa steg blir ett slakteri.

Öppna landskap. Genom att låta gårdens olika djurarter beta växelvis håller sig naturbetesmarken på Onsberga vacker, öppen och artrik. – Det är en väldigt viktig del i vårt koncept, säger Torbjörn Olsson.
Öppna landskap. Genom att låta gårdens olika djurarter beta växelvis håller sig naturbetesmarken på Onsberga vacker, öppen och artrik. – Det är en väldigt viktig del i vårt koncept, säger Torbjörn Olsson. FOTO: LOTTA SILFVERBRAND

Torbjörn och Erika Olsson är unga i branschen. De har drivit lantbruk i Sörmland sedan 2008, till en början i blygsam omfattning på Vreta gård utanför Nyköping. För att kunna utveckla verksamheten köpte de granngården Onsberga 2011, och sedan dess driver de gårdarna som en enhet. Verksamheten, som är KRAV-certifierad, drivs som en kretsloppsgård där antalet djur anpassats till den mark som brukas. För att nå målet om en väl fungerande kretsloppsgård utvecklar de sitt koncept kontinuerligt.