facebooktwittermail d

Slutreplik: ”Vi vill kunna välja kött från betande djur”

Det finns ett betydande intresse hos dagligvaruhandeln för djurens välfärd och svenska mervärden, skriver företrädare från konsumentföreningar, djurskyddsföreningar och Världsnaturfonden i en slutreplik.
 

Ett önskvärt val. FOTO: BENGT EKMAN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Henrik Lander, Sveriges Nötköttsproducenter, vill inte ge oss som konsumenter möjligheten att välja kött från djur som fått beta. Han anser att kött från tjurar är ett hållbart val och att vi ska prioritera svenskt kött.

Men vi vill kunna välja kött från betande djur eftersom det gynnar djurens välfärd, bidrar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och bidrar till ökad kolinlagring. Dessa parametrar är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi vill kunna välja bort kött från tjurar, som aldrig fått möjlighet att beta och i många fall hålls i en karg miljö med liten möjlighet till naturligt beteende. Precis som vi kan välja bort ägg från burhöns eftersom äggen har en märkning med hur hönsen hålls.

Svenskt kan vi välja genom ursprungsmärkning, och många gör det, men det räcker inte för många konsumenter som sätter stort värde på djuromsorg och det räcker inte om vi ska bevara de viktiga naturbetesmarkerna.

Henrik Lander hänvisar till rapporten ”Framtidens lantbruk: Mjölk & nötkött”, som just visar att resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan inte alltid går hand i hand med djurvälfärd och bevarande av biologisk mångfald. Rapportens referensgrupp med bland andra WWF, Rise och SLU har påpekat detta och vissa har saknat mer diskussion kring djurvälfärden.

Vårt debattinlägg syftade till att skapa förståelse, respekt och delaktighet hos dem som berörs, det vill säga uppfödare, slakterier, förädlare och dagligvaruhandel. Det finns ett betydande intresse hos dagligvaruhandeln för djurens välfärd och svenska mervärden. Det är därför man försvarar svenska kors rätt till bete, som ett starkt mervärde för svensk matproduktion.

Vi beklagar att nötköttsproducenterna inte vill tillmötesgå konsumenternas möjlighet att välja. Ett önsketänkande skulle vara att Från Sverige-märkningen alltid garanterade att nöt- och lammköttet kommer från betande djur.

Gunnela Ståhle
Vi Konsumenter

Anna Richert och Jenny Jewert
Världsnaturfonden, WWF

Åsa Hagelstedt
Djurskyddet Sverige

Maria Lönn
Svenska djurskyddsföreningen

Jan Bertoft
Sveriges Konsumenter

Minna Hellman
Konsumentföreningen Stockholm