facebooktwittermail d

”Vi moderater varnade – och ser tyvärr ut att få rätt”

Moderaterna fick utstå en del kritik när vi i juni valde att rösta nej till naturrestaureringslagen. Vi är nu fast övertygade om att vi gjorde det enda rätta, skriver Jessica Polfjärd (M).

Omröstning i EU-parlamentet i Strasbourg om den europeiska naturrestaureringslagen den 12 juli 2013.
Omröstning i EU-parlamentet i Strasbourg om den europeiska naturrestaureringslagen den 12 juli 2013. FOTO: FREDERICK FLORIN/AFP/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är inte alltid kul att få rätt, särskilt inte när det gäller farhågor över skadliga förslag för svenskt jord- och skogsbruk. När Moderaterna i somras röstade nej till den europeiska naturrestaureringslagen fanns det många anledningar, men den kanske främsta var att vi var rädda för vart det skulle ta vägen i förhandlingarna med EU:s regeringar.

Nu, några månader senare, noterar vi att vi dessvärre riskerar att få rätt. Det vi hör från förhandlingarna är precis det vi varnade för: en illa utformad lag som riskerar att slå direkt mot svenska intressen. 

Den föreslagna lagen, som enkelt sammanfattat ställer omfattande krav på EU:s medlemsländer att avsätta mark för strikt miljöskydd, har varit omdebatterad från första början. Detta då regelverket bland annat riskerar att medföra omfattande inskränkningar i det nationella självbestämmandet och i den privata äganderätten.

Det kan vi moderater aldrig acceptera. Vi var med och drev igenom ett stort antal förbättringar av förslaget, men i slutändan räckte det inte för oss. 

Moderaterna fick utstå en del kritik när vi i juni valde att rösta nej i Europaparlamentet. Det hette då att vi inte tog ansvar utan valde att stå vid sidan. 

Vi är nu fast övertygade om att vi gjorde det enda rätta. Vi såg nämligen stora risker för att förslaget skulle få en oacceptabel utformning.  

Det som händer efter att Europaparlamentet har röstat i frågan är att man förhandlar med medlemsländerna i ministerrådet och EU-kommissionen. Ministerrådet har en position som inte är acceptabel för svensk del. EU-kommissionen är de som skrivit det katastrofala förslag som varit föremål för omfattande kritik från Sveriges riksdag, svenska myndigheter samt de som kommer påverkas mest när lagen väl implementeras: svenska jord- och skogsbrukare.

Förhandlingar går ofta ut på att försöka möta varandra på mitten. De segrar som vi vunnit i Europaparlamentets position kommer att behöva ges upp, åtminstone till viss del. 

Det är precis det som sker. Förhandlingar i EU tenderar att läcka som ett såll, och naturrestaureringslagen är inget undantag, och det vi hör oroar oss. 

De förslag som nu ligger på bordet i förhandlingarna saknar flera nödvändiga förbättringar som vi fick igenom i Europaparlamentet. Det handlar framförallt om regler som kan försämra bördigheten i jordbruksmarker och och sätta rättssäkerheten för svenska markägare som aktivt brukar sin skog i gungning. 

För oss som värnar om de svenska gröna näringarna är det därför ett högst osäkert läge, då den slutgiltiga lagstiftningen ska vara färdig i början av november. 

För andra är det en välkommen utveckling. Det var inte utan anledning som de gröna och vänstern jublade högst när lagen antogs i Europaparlamentet. De såg nämligen sin chans att i förhandlingarna ge efter på det som de facto är mitten-högerns största segrar.  

Jessica Polfjärd
Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker. FOTO: FREDRIK PERSSON/TT

Moderaterna och vår partigrupp är tydliga: vi kommer inte att överge det europeiska jord- och skogsbruket. De svenska partier som röstade för naturrestaureringslagen har all anledning att rannsaka sig själva och sin politiska strategi framgent.