facebooktwittermail d

"Vi måste bort från massutfodring"

Projektet Vild & Bortskämd ska jobba för minskad utfodring och mer naturligt bete för att få viltstammarna i balans. Och uppslutningen från olika organisationer är stor.

Nils Carlsson anser att projektet ligger helt rätt i tiden.
Nils Carlsson anser att projektet ligger helt rätt i tiden. FOTO: PRIVAT

Nils Carlsson på Naturskyddsenheten på länsstyrelsen i Skåne anser att projektet Vild och Bortskämd ligger helt rätt i tiden.

– Tiden är mogen efter diskussionen om utfodringsförbud. Allt fler känner att utfodringen med rotfrukter, bröd och matavfall inte är rätt väg att gå. Vi måste vända det här skeppet mot en sundare viltvård som gynnar flera saker samtidigt, säger han.

Projektet som löper över två år och sträcker sig över hela Götaland ska jobba med kunskapsspridning om effekterna av utfodring samt hur det med enkla medel går att skapa mer naturligt foder för viltet.

– Vi måste bort från massutfodring med stora sockerbetshögar som bara för med sig negativa saker. Allt mer tyder på att det inte är bra för djurhälsan, skogsskadorna ökar runt foderplatserna och det är en bidragande orsak till höga viltstammar, säger Nils Carlsson.

Gynnarandra värden

Som exempel på naturligt foder nämner han i stället viltåkrar med klöver eller ett ökat inslag av bärande träd, som ek och kastanj. Det gynnar samtidigt andra värden, insekter och en ökad mångfald.

– Viltstammarna är ojämnt fördelade. På sina håll kommer det att behövas jakt för att få ned dem på rätt nivå, annars är de andra åtgärderna bortkastade. Foderskapande åtgärder kräver rimlig vilttäthet.

Frågan om viltstammarna är svår att komma åt. Markägarna är ofta också jägare och vill gärna ha både skog-/jordbruk och vilt på sina marker. Enligt Nils Carlsson kan de också fastna i en "kapputfodring". Om en markägare börjar utfodra känner sig grannarna intill också tvingade att utfodra för att få in viltet på sina marker.

Tilltalar många

Men angreppssättet att försöka gynna fler olika värden samtidigt verkar tilltala många. Utöver länsstyrelsen Skåne, som är projektägare deltar också Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU i Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägareförbundet samt markägare.

LRF, som tidigare varit mycket aktiva för att minska viltutfodringen, deltar dock inte i projektet.

– Nej, de var med från början, men valde att hoppa av. Projektet stämde inte med deras viltpolicy, säger Nils Carlsson.

LÄS MER: Hinder för minskad vildsvinsstam måste bort

LÄS MER: Det måste skjutas fler vildsvin

LÄS MER: Det är grisarna som knäcker en