facebooktwittermail d

Vi klarar oss bra utan ekoimport

Det finns ingen anledning att gynna ekologiskt jordbruk eller import av ekologiska livsmedel. Konventionellt och svenskt uppfyller alla krav.

FOTO: HUDIEMM

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

En förening som kallar sig Ekologiska lantbrukarna har i ATL den 20 september svarat på en insändare från den konventionelle lantbrukaren Erik Eriksson. Ekologerna lyckas alltid få en framskjuten plats i media till nackdel för de konventionella aktörerna.

Utgångspunkten för ekologerna är att ekologisk produktion alltid skapar hälsosamma produkter till skillnad från konventionell odling, detta trots att det inte finns någon påvisad farlig odling i Sverige.

Tänk om alla vore eniga om att det är konsumenterna som bestämmer vad de ska handla och äta och tänk om informationskapaciteten vore lika stark från de olika odlingsformerna, då kunde vi prata om likvärdig konkurrens.

Att som ekologerna tala om att vi måste importera ekologiska produkter för att fylla behovet är mycket kontroversiellt eftersom vi inte kan avgöra hur de importerade ekologiska produkterna har framställts. Produkter som är olagliga i Sverige kan komma in som import utan att över huvud ha haft de svenska kraven på sig.

När ekologerna hänvisar till rapporter gör de stora vida svängar kring seriös vetenskap och låter sin propagandainstinkt ta kommandot. Slutklämmen i debattartikeln är något förvirrande för oss praktiker inom näringen när ekologerna tror att det är en förlust om vi minskar eko i Sverige och därmed inte svarar upp mot andra länders satsningar.

Ekologerna påstår att vi skapar konkurrensnackdelar gentemot våra största konkurrenter till exempel Danmark. Det är inte viktigt, det viktiga är att vi skapar upphandlingsregler som ger kommuner och landsting möjlighet att handa närproducerat.

Per-Ola Lisjö, partipolitiskt obunden konventionell mjölkbonde, Stora Sundby

Alf Karlman, Landsbygdspartiet oberoende Eskilstuna, Stora Sundby