facebooktwittermail d

"Vi beklagar med respekterar beslutet"

Naturskyddsföreningen beklagar domen.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl. FOTO: NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Föreningen tycker det är bra att det nu finns ett avgörande från högsta rättsinstans som klargör hur skyddslagstiftningen ska tolkas.

"Vi beklagar att Högsta förvaltningsdomstolen har ändrat kammarrättens tidigare avgöranden men respekterar utslaget. Beslutet visar att det är möjligt att göra undantag och tillåta licensjakt, trots att vargen i grunden är fredad. Vår tolkning av beslutet, så här långt, är ändå att möjligheten till licensjakt är mycket begränsad", säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

Högsta förvaltningsdomstolen är mycket tydlig med att rättens avgörande endast utgår från de förutsättningar som förelåg vid tidpunkten för länsstyrelsens beslut, det vill säga hösten 2015. Domstolen har exempelvis inte vägt in det senaste årets nedgång i vargstammen om cirka 18 procent eller Naturvårdsverkets senaste rapport om genetisk förstärkning av den svenska vargstammen.

Naturskyddsföreningen ska nu göra en grundligare analys av avgörandet och vad det kan innebära för framtiden.