facebooktwittermail d

”Vi behöver hitta en balans mellan skog och vilt”

Skogsstyrelsen drar i gång projektet Mera tall i Halland. Syftet är att öka andelen tallskog och skog med variation.

Älgmule som äter lövträd.
Älgmule som äter lövträd. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Tallen har under en längre tid blivit alltmer åsidosatt i föryngringsfasen och ofta ersatts av gran i södra Sverige. Resultatet är att de tallungskogar som uppkommer utsätts för ett högt betestryck av vilt.

”Vi behöver hitta en balans mellan skog och vilt. Balansen mellan skog och vilt handlar inte enbart om att minska viltstammarna utan även om balansen mellan foder och vilt. Det kan uppnås flera sätt”, säger Magnus Gunnarsson, Skogsstyrelsen, som är samordnare för Mera tall i Götaland i ett pressmeddelande.

Fördubblade skador

När ATL rapporterade om Älgbetesinventeringen i fjol framgick att just Halland var hårt drabbat: Avskjutningen av älg hade halverats på åtta år samtidigt som betesskadorna nästan fördubblats sedan 2016.

Syftet med Mera tall är att öka andelen tallskog och skog med variation. Exempel på det är ståndortsbaserade ungskogar med de trädslag som passar bäst för marken. Men det handlar inte bara om att få mer tall i landskapet utan det är framför allt en samverkansprocess mellan skogsägare, jägare, myndigheter och skogsnäring, skriver Skogsstyrelsen.

För att minska betestrycket på tall drar Skogsstyrelsen i gång projektet Mera tall i Halland.
För att minska betestrycket på tall drar Skogsstyrelsen i gång projektet Mera tall i Halland. FOTO: ULF ARONSSON