facebooktwittermail d

”Vi är en korvmacka ifrån svinpesten”

”Jag vill ha lite uppmärksamhet till min krönika så jag skriker ’vildsvinen kommer’, skriver djurhälsoveterinär Ebba Schwan, som egentligen vill varna för att hotet från svinpesten är nära.