facebooktwittermail d

Bra början – skörden ser ut att gå mot normalår

Lantbrukaren Marcus Ahlén i Lidköping är nöjd med vetet han börjat skörda. Ännu är det tidigt, men BM Agri och Lantmännen är också positiva.