facebooktwittermail d

Veterinärmedicin bör lagras inför kriser

Ett beredskapslager av djurmedicin bör byggas upp i Sverige för att trygga landets livsmedelsproduktion, även om gränserna skulle tvingas stänga i händelse av krig eller en kris.