facebooktwittermail d

”Finns det tillväxt kan du släppa ut djuren”

Tidigt betessläpp är bra för djuren men det krav som måste uppfyllas är att det är att gräset börjat växa. Dessutom måste det finnas stödutfodring om betet inte räcker.