facebooktwittermail

Veterinärbristen beror på fruktlös dialog med myndigheter

Om Jordbruksverket ger oss mandat och befogenheter så lovar vi att fatta beslut som är till gagn för den svenska djursjukvården, skriver Emma Terander, Branschansvarig Svensk Djursjukvård.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I debattartikeln ”Bristen på veterinärer gemensamt ansvar” (23/4) skriver Jordbruksverkets Anna Wretling Clarin att ansvaret för veterinärbristen är en fråga för både myndigheter och bransch. Men hur ska vi som branschorganisation kunna ta ansvar för beslut som bara en myndighet råder över?

Om Jordbruksverket är villigt att ge oss mandat och de befogenheter som krävs så lovar vi att fatta de beslut som krävs och är till gagn för den svenska djursjukvården. Tills så är fallet ser verkligheten dock ut så här:

1. Företagen har ansvar och befogenheter att driva verksamhet och hantera personal som i sin tur har en lagstadgad rätt till dygns- och veckovila samt semester och rimliga övertidsuttag. Detta styr företagens möjliga öppettider, liksom vad som följer av kollektivavtal.

2. Det är (i dagsläget) endast SLU som har ansvar och befogenheter att utbilda rätt kompetenser – i rätt mängd – för landet och branschen. Det står i deras regleringsbrev att de ska möta arbetsmarknadens behov men det gör de inte.

3. Jordbruksverket har ansvar och befogenheter att hantera behörighetsfrågorna för såväl veterinärexamina från tredjeland som för djurvårdare efter 2023.

4. Gröna arbetsgivare, där Svensk Djursjukvård är en del, har ansvar för och befogenheter att ta fram fakta och kunskap om kompetensförsörjningsbehovet i branschen och förmedla dessa till både Jordbruksverket och SLU. Detta görs i en årlig branschrapport samt löpande under året. Branschrapporten för 2020 publicerades den 19 april.

Vi är från branschens sida mycket angelägna om att veterinärbristen ska minska och söker med ljus och lykta efter möjliga lösningar men hittills är dialogen med såväl myndighet och universitet som ansvarigt departement fruktlös.

Emma Terander

Branschansvarig Svensk Djursjukvård

LÄS TIDIGARE INLÄGG:

Svensk Djursjukvård: Underlätta rekryteringen av utländska veterinärer

Jordbruksverket: Bristen på veterinärer gemensamt ansvar

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Djurhållning