facebooktwittermail d

Veterinär stämdes på 750 000 kronor

Veterinären stämdes på totalt 750 000 kronor efter en förväxling av travhästar. Nu har veterinären vunnit de två tvisterna i tingsrätten.

Precis som dessa två ston är en stor andel av de svenska travhästarna bruna med svart man och svans även om vita tecken i huvudet eller på benen naturligtvis förekommer. Arkivbild.
Precis som dessa två ston är en stor andel av de svenska travhästarna bruna med svart man och svans även om vita tecken i huvudet eller på benen naturligtvis förekommer. Arkivbild.

Historien med förväxlingen börjar redan sommaren 2014 då två unghingstar går på bete hos en hästhållare på Gotland. Där blandas hästarna Carter Farming och Radagast ihop. Då hade redan Radagast hämtats av sin ägare som också är amatörtränare. Men vad ingen vet i det läget är att han har fått med sig fel häst hem.

Carter Farming ska säljas på auktion och därför görs en veterinärundersökning några dagar innan auktionen i september.

Hästens pass fanns inte till hands och veterinären hade ingen chipläsare. Därför jämfördes hästen med signalementet som fanns registrerat hos Svensk Travsport. Veterinären såg inget direkt som avvek, gjorde undersökningen och skrev ut intyget.

Misstaget upptäcktes 2015

Först året därpå upptäcks förväxlingen när en av hästarna skulle starta i ett så kallat premielopp. Nu har historien också fått ett rättsligt efterspel.

Först i Jönköpings tingsrätt efter att uppfödaren till Carter Farming stämt hästhållaren på Gotland. Det målet slutade med förlikning då hästhållare erkände att han orsakat förväxlingen redan när den första hästen hämtades. Hästhällaren betalade totalt 531 000 kronor varav 196 198 kronor var motpartens rättegångskostnader.

Båda stämde veterinären

Sedan har både hästhållaren och uppfödaren velat lägga skulden på och stämde veterinären i två separata tvister. Hästhållaren yrkade på 531 000 kronor för kostnader han ansåg att veterinären orsakat honom, uppfödaren på 226 000 kronor.

Båda hävdade att veterinären varit vårdslös som inte kontrollerade hästens identitet bättre, det vill säga med en chipläsare.

Veterinären har tillbakavisat yrkandena och pekat på att förväxlingen dessutom redan skett en månad innan undersökningen gjordes.

Veterinären vann tvisterna

Nu ger Stockholms tingsrätt veterinären rätt i båda tvisterna. Målet där hästhållaren är kärande säger tingsrätten att hästhållaren inte kunnat visa att de båda parterna haft ett avtalsförhållande och ogillar därför tvistemålet redan på den grunden. Fakturan för veterinärintyget skickades nämligen direkt till uppfödaren.

I målet där uppfödaren är kärande menar tingsrätten att det är tydligt enligt gällande föreskrifter att en veterinär ska kontrollera en hästs identitet vid utfärdande av veterinärintyg. Däremot säger reglerna ingenting om hur kontrollen ska göras. Det kan vara via signalementsbeskrivning, frysmärkning, id-chip eller tatuering.

– Den identitetskontroll som gjorts anses tillräcklig och tingsrätten finner att veterinären inte kan anses ha agerat vårdslöst, resonerar tingsrätten i domen.

De båda domarna kan överklagas senast den 26 juni.

FOTNOT: Från 2013 görs chipmärkning av travhästar i Sverige. Ett chip med hästens id-nummer sätts in under huden och identiteten kan sedan läsas av med ett instrument.

LÄS OCKSÅ: Medelpriset steg med 12 procent

Detta har hänt

Sommaren 2014 går två snarlika bruna varmblodiga travhästar på unghästbete på Gotland.

En av dem skulle säljas på Kriterieauktionen i september och veterinärundersöktes strax innan auktionen. Den såldes sedan för 180 000 kronor plus moms till hästägare hos Johan Untersteiner.

Den andra hästen hade hämtats från betet av sin ägare, som också är amatörtränare, i augusti en månad tidigare.

I juni 2015 ska amatörtränarens häst gå premielopp på Romme. Vid den obligatoriska identitetskontrollen, som görs vid tävlingen, upptäcks att hästens id-nummer inte överensstämmer med hästens pass.

Det visar sig, efter en extra säkerhetskontroll med DNA-prover, att de båda unghingstarna hade förväxlats året innan.

Uppfödaren tvingades återköpa hästen, som sålts på auktionen, för 303 000 kronor då köparen inte velat byta till rätt häst.

Sedan bytte uppfödaren och amatörtränaren hästar så rätt häst fanns hos rätt ägare.

Uppfödarens häst tränades men av olika anledningar kom den aldrig till start utan togs så småningom bort i februari 2018.

Amatörtränaren fortsatte träna sin häst, som fått sin uppträning hos Johan Untersteiner. Den hästen har det gått bättre för och den startade så sent som i går (lördag, red:s anm) på V75.