facebooktwittermail d

Veterinär anklagad för att vilseleda länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Skåne anklagar en veterinär för att ha utfärdat ett intyg med falska uppgifter för en hästägares räkning. Nu anmäls veterinären till ansvarsnämnden.

Händelsen har att göra med ett pågående djurskyddsärende, där veterinären påstått att intyget är baserat på nästan dagliga undersökningar på gården.

Men när länsstyrelsen bad att få ut journalutdragen visade det sig att endast tre besök hade gjorts under den månad som föregick intyget. Inget av besöken hade dessutom omfattat någon besättningsgenomgång, vilket var nödvändigt för att styrka uppgifterna i intyget.

Vilseleda länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att det tydligt framgår att veterinär XX intyg är avsett att "hjälpa" djurägaren och vilseleda länsstyrelsen, genom intygande av uppgifter som inte är sanna och saker som veterinär XX inte kan ha personlig kännedom om.

Länsstyrelsen ser "mycket allvarligt" på att en veterinär på detta sätt missbrukar det förtroende som kommer med innehav av legitimation som veterinär, skriver myndigheten i sin anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Inte är daterat

Länsstyrelsen anmärker även på att intyget, som inkom till myndigheten den 29 januari i år som en bilaga till ett yttrande från djurägaren, inte är daterat. Vid en förfrågan uppger veterinären att intyget är skrivet den 14 maj 2014, alltså över åtta månader tidigare.