facebooktwittermail d

Vetenskapspris för träkompositer

Kristiina Oksman får Nordeas vetenskapliga pris 2016 för sin forskning kring trä- och bionanokompositer.

FOTO: ATELJE GRODAN PER NILSSON/LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

2006 instiftade Nordeas Norrlandsstiftelse ett årligt vetenskapligt pris på 100 000 kronor som tilldelas framträdande forskare vid Luleå tekniska universitet.

I år går priset till professor Kristiina Oksman, professor och ämnesföreträdare för trä- och bionanokompositer.

Omfattande verksamhet

Kristiina Oksman har byggt upp en omfattande verksamhet och ett laboratorium i världsklass där utveckling, provning och analys av nya kompositmaterial genomförs. Ett stort antal doktorer, med ursprung från hela världen, har också disputerat under hennes handledning.

I motiveringen skriver Nordea att: "Kristiina Oksman är en av Luleå tekniska universitets starkaste forskare.

Hennes ämnesområde är trä- och bionanokompositer, det vill säga kompositmaterial baserade på förnyelsebara råvaror. Det handlar om framtidens material som ska vara starka och lätta men ha minimal miljö- och klimatpåverkan."