facebooktwittermail

Vete under press från stort utbud

Vetepriserna kan komma under press om och när stora produktionsländer som Ukraina och Ryssland öppnar sina exportkanaler.

Det varnar Anders Pålsson på Hushållningssällskapet för i Arvensis.

Enligt Anders Pålsson så är vi inne på fjärde året i följd med en spannmålsproduktion som överstiger efterfrågan.

Det stora produktionsgapet har uppstått främst genom att tidigare stora importländer som Ryssland, Ukraina och Kazakstan vänt sin produktion och blivit stora exportländer.

80 miljoner ton

Från att på 1980-talet behövt importera upp emot 30 miljoner ton spannmål årligen exporterar de nu i stället 80 miljoner ton, enligt Anders Pålsson i Arvensis.

Ryssland har enligt honom en rekordskörd i år på 72 miljoner ton vete och exporten, som underlättas av en mycket svag rubel, väntas uppgå till cirka 30 miljoner ton 2016-2017.

Lika stor ökning i konsumtion

Denna kraftiga ökning måste matchas av en lika stor ökning i konsumtionen, enar Anders Pålsson, annars riskerar vi ett vetepris kring 1 300 till 1 400 kr per ton för brödvete.

I dag noteras priset för svenskt brödvete till 1 500 kronor.